Logo - Ústeký kraj

 Kontakty

Zřizovatel: Krajský úřad
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
405 02 Ústí nad Labem

Adresa:

DOZP Česká Kamenice
příspěvková organizace
U Kaple 494
407 21 Česká Kamenice

Telefon: +420 412 582 868
E-mail:

jinochova.i@dozpok.cz

 

Vítejte na webových stránkách

Domova pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Samotné město leží na hranicích tří chráněných oblastí Labské pískovce, Lužické hory a Českosaské Švýcarsko. Historie zařízení se začíná v roce 1953.

 

„Kdekoliv najdeš štěstí, tam je tvůj domov“

 

Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby:

8791049

Forma a kapacita zařízení:

Okruh osob:

Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně, těžce nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina nebo jiná dostupná služba sociální péče.

Službu neposkytujeme:

Zařízení není vhodné pro osoby trvale upoutané na lůžko, nevidomé a neslyšící.

Poslání:

Poskytovat pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných terénních nebo ambulantních služeb. Individuálním přístupem vést uživatele k větší samostatnosti v oblastech běžného života bydlení, stravování, péči o vlastní osobu.

Cíle:

Cestou vzájemné úcty, ochoty a umění naslouchat, kladnou trpělivostí, chceme naplnit náš princip:

„Spokojený klient je klíčem samotné existence domova“
 

 

Nabídka volných pracovních míst:

  • Aktuálně jsou všechny pracovní pozice obsazeny.

Nabídka volných míst pro zájemce o službu: 

  • V současné chvíli jsou 3 volná místa k dispozici. 
 
 
 

Výstavba kuchyně v DOZP Česká Kamenice
v rámci Regionálního operačního programu NUTS Severozápad

Název projektu:                                          DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně

Realizátor:                                                    Ústecký kraj

Finační zdroj:                                               Regionální operační program NUTS Severozápad
                                                                        9.1     Regenerace a rozvoj měst
                                                                        9.1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové náklady projektu:                           19 729 396,65 Kč

Výše dotace z ERDF:                                     15 917 538,07 Kč

Základní charakteristika a cíle projektu zde